MOŘSKÁ BIOLOGIE - KZO 478

Cílem kurzu je demonstrovat diverzitu mořského prostředí a organismů v něm žijících.

Přednášky: 1, Mořské prostředí (základní chcarakteristika, srovnání s prostředím sladkovodním a suchozemským) 2, Hluboké moře (charakteristika prostředí - světlo, tlak, teplota, kyslík; přizpůsobení organismů; bioluminiscence; společenstva hydrotermálních a studených vývěrů) 3, Otevřené moře (plankton - mechanismy vznášení, primární produkce, nekton - mechanismy plavání, migrace, adaptace mořských ptáků a savců k potápění) 4, Mělké moře, příbojová zóna a brakické vody (charakteristika prostředí - písek, skály, bahno, mořské louky, kelpové lesy; přizpůsobení organismů; produktivita) 5, Tropická moře (korálové ústesy a mangrovy; druhová bohatost; symbiotické vztahy) 6, Nižší a vyšší rostliny 7, Porifera, Cnidaria, Ctenophora 8, Ectoprocta, Annelida, Sipuncula, Nemertea 9, Mollusca, Plathelminthes, Crustacea 10, Echinodermata, Chordata I 11, Chordata II 12, Vliv člověka na mořský ekosystém (rybolov, marikultura, eutrofizace/znečištění, globální oteplování, introdukce)

Sylabus


© 2024 Mořská biologie | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!